Financiële begroting

Actueel begrotingsresultaat 2024-2027

Inleiding

Bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Beginstand programmabegroting 2024-2027

2.534

4.487

-324

-324

1. Algemene uitkering

6.014

5.938

3.771

3.501

2. Belastingen

486

486

486

486

3. Gemeenschappelijke regeling

-1.406

-1.358

-1.328

-1.150

4. Subsidieplafond

-120

-119

-119

-119

5. Indexatie prijsgevoelige budgetten

-2.542

-2.520

-2.510

-2.510

6. Kostendekkende heffingen

595

630

608

530

7. Personeelskosten

-2.198

-2.133

-2.229

-2.249

8. Afschrijvingen

496

329

73

-108

9. Reserves

-

-

-

-27

10. Motie 'afschaffing hondenbelasting'

-227

-227

-227

-227

11. Overige

233

134

137

209

Subtotaal autonome ontwikkelingen

1.330

1.159

-1.338

-1.663

Programmabegroting 2024-2027

3.863

5.646

-1.662

-1.987

Deze pagina is gebouwd op 11/28/2023 12:49:53 met de export van 11/28/2023 12:38:35