Overzichten

Investeringen 2024

Investeringen 2024

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen.

Bedragen * € 1.000

2024

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Huis van Medemblik ICT

-294

Vervanging ICT

-50

Subtotaal Dienstverlening en organisatie

-344

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Onderwijshuisvesting - De Wegwijzer Opperdoes

-107

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

-107

Programma 3 Ruimte

Vervanging riolering

-3.072

Verduurzamen verlichtingsarsenaal

-433

Vervanging speeltoestellen

-250

Vervanging beschoeiing

-240

Vervanging materieel

-150

Achterstallig bomenonderhoud

-100

Beheer kunstwerken (bruggen en duikers)

-60

Steigers en tewaterplaatsingen

-50

Herinrichting Tripkouw

-2.616

Indexatie projecten openbare ruimte

-1.464

Reconstructie Gedempte Achterom

-743

Vervanging voertuigen

-300

Vervanging verkeersborden

-260

Aanleg nieuwe weg PWN

-30

Subtotaal Ruimte

-9.768

-10.219

Deze pagina is gebouwd op 11/28/2023 12:49:53 met de export van 11/28/2023 12:38:35