Overzichten

Balans 2024-2027

Balans 2024-2027

Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna.

Bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

822

775

728

684

Materiële vaste activa

74.726

82.018

83.436

79.906

Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen

2.220

2.220

2.220

2.220

Financiële vaste activa - Leningen

3.237

2.937

2.635

2.331

Financiële vaste activa - Uiteenzettingen langer dan > 1 jaar

5.880

5.890

5.900

5.910

Totaal vaste activa

86.885

93.840

94.919

91.051

Vlottende activa

Voorraden

2.656

2.656

2.656

2.656

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

21.894

10.800

10.800

10.800

Overlopende activa

9.485

9.485

9.485

9.485

Totaal vlottende activa

34.035

22.941

22.941

22.941

Totaal activa

120.920

116.781

117.860

113.992

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

64.665

66.279

60.226

53.885

Voorzieningen

21.868

17.443

14.246

11.766

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar

19.737

18.410

28.739

33.692

Totaal vaste passiva

106.270

102.131

103.210

99.342

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar

5.000

5.000

5.000

5.000

Overlopende passiva

9.650

9.650

9.650

9.650

Totaal vlottende passiva

14.650

14.650

14.650

14.650

Totaal passiva

120.920

116.781

117.860

113.992

Deze pagina is gebouwd op 11/28/2023 12:49:53 met de export van 11/28/2023 12:38:35