Overzichten

Totaaloverzicht 2024-2027

Totaaloverzicht 2024-2027

Bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dienstverlening en organisatie

16.254

-6.516

9.738

16.166

-6.469

9.697

16.201

-6.443

9.758

16.220

-6.428

9.792

Samen leven en ondersteunen

7.355

-71.763

-64.408

7.341

-70.319

-62.978

7.442

-70.569

-63.127

4.047

-67.086

-63.039

Ruimte

19.238

-44.077

-24.839

19.389

-43.686

-24.297

19.509

-43.756

-24.247

19.510

-44.076

-24.566

Algemene dekkingsmiddelen

96.406

-

96.406

96.955

-

96.955

89.578

-

89.578

89.301

-

89.301

Overhead

1.042

-19.174

-18.132

1.042

-18.806

-17.764

1.042

-18.978

-17.936

1.042

-18.793

-17.751

Heffing Vpb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo van baten en lasten

140.295

-141.530

-1.235

140.893

-139.280

1.613

133.772

-139.746

-5.974

130.120

-136.383

-6.263

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Dienstverlening en organisatie

25

-

25

-

-

-

-

-79

-79

-

-79

-79

Samen leven en ondersteunen

638

-266

372

559

-266

293

645

-266

379

498

-266

232

Ruimte

1.447

-531

916

1.229

-331

898

1.178

-331

847

1.166

-331

835

Saldo reserves

2.110

-797

1.313

1.788

-597

1.191

1.823

-676

1.147

1.664

-676

988

Begrotingsresultaat

142.405

-142.327

78

142.681

-139.877

2.804

135.595

-140.422

-4.827

131.784

-137.059

-5.275

Deze pagina is gebouwd op 11/28/2023 12:49:53 met de export van 11/28/2023 12:38:35