Hoofddoelen

Hoofddoelen

Vorig jaar stelde de gemeenteraad de hoofddoelen voor de periode 2023-2026 vast. Deze hoofddoelen zijn leidend voor het opstellen van de programmabegroting 2024-2027. In de begroting beschrijven wij wat wij gaan doen om deze doelen te bereiken en wat dit kost. Ons hoofddoel is nog steeds het zijn van een financieel gezonde gemeente.

Programma 1: Dienstverlening & Organisatie

 1. Medemblik is een financieel gezonde gemeente.
 2. Medemblik biedt een toegankelijke, betrokken, transparante en toekomstbestendige dienstverlening.
 3. In Medemblik hechten wij waarde aan elke vorm van betrokkenheid van haar inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners en ondersteunen wij daar waar mogelijk initiatieven die passend zijn bij onze doelstellingen.
 4. Medemblik is een gemeente die bestuurlijk leiderschap toont en verantwoordelijkheid neemt.
 5. Wij zijn een stevige, duurzame en toekomstbestendige organisatie die in staat is om te voldoen aan onze (continu veranderende) taken en zetten waar mogelijk in op ambitie.

Programma 2: Samen leven en ondersteuning

 1. Medemblik versterkt de kwaliteit en grip in een sterk sociaal domein.
 2. We hebben passende ondersteuning voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties.
 3. We hebben focus door (gemaakte) keuzes in (preventief) beleid waarbij we mensen en maatschappelijke organisaties met elkaar verbinden.
 4. Kinderen in de gemeente Medemblik krijgen les in een adequate leeromgeving, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.
 5. Medemblik heeft toekomstbestendige, betaalbare accommodaties en voorzieningen voor alle inwoners.

Programma 3: Ruimte

 1. We vergroten en verbeteren het woon- en huisvestingsaanbod.
 2. We verduurzamen en vergroenen onze leef-, werk- en woonomgeving.
 3. We verbeteren de veiligheid van onze inwoners.
 4. We verbeteren de verkeersveiligheid.
 5. We vergroten onze weerbaarheid tegen ondermijning.
 6. We bevorderen onze digitale veiligheid.
 7. Behoud en verbeteren van voorzieningen, werkgelegenheid en bedrijvigheid.
 8. We versterken de centrumfunctie van de stad Medemblik.
 9. We werken aan het versterken en toekomstbestendig maken van de agrarische sector.
 10. We versterken het (maatschappelijk) rendement van onze havens.
Deze pagina is gebouwd op 11/28/2023 12:49:53 met de export van 11/28/2023 12:38:35