Financiële begroting

Aangenomen amendementen

Aangenomen amendementen

In de raadsvergadering van 9 november 2023 stelde de raad de begroting 2024 vast. De raad nam drie amendementen aan. Deze amendementen leidden tot een aanpassing van de begroting. Onderstaand overzicht toont het financieel effect van deze amendementen in de begroting.

Bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Programmabegroting 2024-2027

78

2.804

-4.827

-5.275

23. Verblijfsbelasting in harmonie met inkomsten / uitgaven

Verhogen opbrengst verblijfsbelasting

-

173

274

274

Culturele verenigingen/ cultuursubsidie

-

-25

-25

-25

Verfraaien openbare ruimte/ Plekken in de openbare ruimte om te sporten, uitdagende speelplaatsen creeren

-

-25

-25

-25

Doorontwikkeling musea/ cultureel erfgoed/ toeristische promotie

-

-50

-50

-50

Inclusie en diversiteit

-

-15

-15

-15

Maatschappelijke accommodaties/ stroppenpot zwembad Wervershoof/ dorpshuis Abbekerk en 2e sporthal Wognum

-

-58

-80

-80

Toevoeging Algemene reserve

-

-

-79

-79

24. Reserveer de 2 ton die nog over is van de HVC-donatie en die nu in "Leefbare kernen" zit expliciet en publiekelijk zichtbaar voor Midwoud & Oostwoud

Onttrekking reserve Leefbare kernen

200

-

-

-

Toevoeging reserve Kernen Midwoud & Oostwoud

-200

-

-

-

25. Mensen met een handicap moeten volwaardig kunnen participeren

Verlagen leges gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats

-13

-13

-13

-13

Verhogen tarief in behandeling nemen graafmelding in het kader van de telecommunicatiewet

13

13

13

13

Subtotaal aangenomen amendementen

-

-

-

-

Programmabegroting 2024-2027

78

2.804

-4.827

-5.275

23. Verblijfsbelasting in harmonie met inkomsten / uitgaven

We verhogen de verblijfsbelasting per 1 januari 2025 naar € 2,24 per nacht en per 1 januari 2026 naar € 2,40 per nacht. In 2026 kijken we opnieuw naar de verblijfsbelasting (benchmark). In ieder geval indexeren we de verblijfsbelasting jaarlijks.
De extra opbrengsten in 2025 (€ 172.614) en vanaf 2026 (€ 273.891) verdelen we als volgt:

  • € 25.000 per jaar: culturele verenigingen/ cultuursubsidie;
  • € 25.000 per jaar: verfraaien openbare ruimte, kern voor kern knappen we in samenspraak met inwoners een puist in de openbare ruimte op; voor plekken in de openbare ruimte om te sporten, uitdagende speelplaatsen te creëren, voor volwassenen en kinderen;
  • € 50.000 per jaar: voor doorontwikkeling van onze musea/ cultureel erfgoed/ toeristische promotie;
  • € 15.000 per jaar: voor inclusie en diversiteit in onze gemeente;
  • € 57.614 in 2025 en vanaf 2026 € 80.000 per jaar: voor onze maatschappelijke accommodaties/ stroppenpot zwembad Wervershoof/dorpshuis Abbekerk en 2e sporthal Wognum;
  • € 78.891 vanaf 2026: naar de algemene reserve.

24. Reserveer de 2 ton die nog over is van de HVC-donatie en die nu in “Leefbare Kernen” zit expliciet en publiekelijk zichtbaar voor Midwoud & Oostwoud

We nemen de resterende € 200.000 van de donatie van HVC ten gunste van de kernen Midwoud & Oostwoud die nu is opgenomen in de reserve Leefbare kernen in 2024 op in een separate reserve onder de naam “Kernen Midwoud & Oostwoud”.

25. Mensen met een handicap moeten volwaardig kunnen participeren

Met ingang van 1 januari 2024 verlagen we de leges voor de gehandicaptenparkeerkaart naar € 50 en de leges voor de gehandicaptenparkeerplaats naar € 100. Beide bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Het gemis aan inkomsten door de verlaging van deze leges dekken we door het tarief voor het in behandeling nemen van een graafmelding in het kader van de telecommunicatiewet met 15% te verhogen.

Deze pagina is gebouwd op 11/28/2023 12:49:53 met de export van 11/28/2023 12:38:35