Programma's

Ruimte

We vinden leefbare kernen in onze gemeente belangrijk. We bouwen woningen/ondersteunen
woningbouw in alle kernen. Ook ondersteunen we maatschappelijke initiatieven. We kijken naar
wat wel kan: “ja mits” in plaats van “nee, tenzij”. Zo blijven kernen aantrekkelijk voor alle
inwoners uit onze gemeente.

Het beheer van de openbare ruimte vraagt om blijvende aandacht. Een verzorgde openbare ruimte
draagt bij aan leefbare kernen. De budgetten voor groenonderhoud staan onder druk. Dit wordt
zichtbaar, bijvoorbeeld door meer onkruid in het openbaar groen. Om de werkgelegenheid in onze
gemeente te behouden nemen we samen met ondernemers initiatieven om daar zo goed mogelijk
voor te zorgen.
De nieuwe Omgevingswet bundelt regels voor projecten in de openbare ruimte.
Zo wordt het makkelijker om projecten te starten. We gaan ons voorbereiden op deze nieuwe
Omgevingswet. Bij de invoering ervan trekken de zeven Westfriese gemeenten samen op. We
schonen onze regels en beleid op en verzamelen en bundelen de regels voor de fysieke
leefomgeving in één verordening. Onderdelen van de Omgevingswet die niet direct noodzakelijk zijn
stellen we uit.

Lasten, baten en saldo

bedragen * € 1.000

-44.077

31,0 %

19.238

13,5 %

Deze pagina is gebouwd op 11/28/2023 12:49:53 met de export van 11/28/2023 12:38:35